In de laatste fase van de realisatie van uw droomkeuken kan er nog veel misgaan. Het is aanbevelenswaardig om ook nu alles op schrift te stellen. Er zijn twee mogelijkheden:


1. u laat de keuken installeren door de vakman
In dit geval dient u de verbouwing volledig in een contract op schrift te stellen. U baseert dit contract op de eerdere offerte en eventuele veranderingen die u wenst. Zie erop toe dat u dit contract samen met de installateur doorneemt, zo mogelijk op de plaats van de verbouwing. Zo voorkomt u misverstanden. Na het tekenen van het contract dient u een aanbetaling te doen.

Controleer tijdens de bouw regelmatig of alles verloopt zoals is afgesproken. Let erop dat als er meerwerk wordt verricht, het voor u duidelijk is welke extra kosten dit met zich meebrengt.

 

Indien u een klacht heeft over het afgeleverde werk of de materialen, en deze klacht wordt niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). Meer informatie: tel. 070-310 53 10 of kijk op www.geschillencommissie.nl

2. u installeert de keuken zelf

Bent u handig genoeg om de keuken zelf te plaatsen, maak dan van tevoren een schema van de verbouwing. Zo voorkomt u dat u enkele details vergeet, wat later veel onnodig extra werk kan betekenen. In zo’n werkbeschrijving kunnen de volgende werkzaamheden worden opgenomen:

 • een bouwtekening van de dragende muren en het leidingenplan (gas, water, elektra, en telefoon). Eventueel kunt u een bouwkundige keuring aanvragen
 • werktekening van de nieuwe keukensituatie op millimeterpapier (plattegrond en frontaal)
 • werkschema van de verbouwing, met een gedetailleerde planning van de achtereenvolgende werkzaamheden:
 1. Slopen en breken van de oude keuken en eventueel muren (stempels plaatsen!)
 2. Metselen van de nieuwe muren met gasbetonblokken of baksteen
 3. Leidingen (elektra, water, gas) aanleggen, aansluiten en testen (op stroom, op lekkage) Laat dit keuren door een elektricien en loodgieter
 4. Afwerken van de vloer: met cement, hout, tegels, etc.
 5. Muren pleisteren of stukadoren
 6. Installatie van nieuwe keuken: apparatuur, meubilair en het werkblad. Kranen, stopcontacten en apparaten na het aansluiten altijd testen na het aansluiten
 7. Betegelen van de ruimte rondom het werkblad (indien van toepassing)
 8. Verlichting ophangen (lichtlijst) en aansluiten